ABC för Luftsolfångere

Om du vill ha en snabb överblick över de viktigaste saker som orsakar fuktbildning i byggnader – särskilt i källare och byggnader som inte används på vintern, läs bifogad pdf-fil.

Denna beskrivning gäller först och främst för hjälp med avfuktning med hjälp av luftsolfångare och inte för uppvärmning eller ersättning till befintlig uppvärmning.Beskrivningen är för att förstå hur en luftsolfångare kan hjälpa till med att lösa fuktproblem.

Det finns ett antal olika förutsättningar/villkor som behöver uppfyllas för att det ska fungera korrekt.

Se här