ABC för Luftsolfångere

Om du vill ha en snabb överblick över de viktigaste saker som orsakar fuktbildning i byggnader – särskilt i källare och byggnader som inte används på vintern, läs bifogad pdf-fil. Denna beskrivning gäller först och främst för hjälp med avfuktning … Läs mer

Radon ett större problem än antaget

I Sverige finns knappt två miljoner bostäder i småhus. Förhöjda radonhalter har konstaterats i 35 procent av bostäder i småhus som hittills mätts.
SolarVenti källarlösningar kan lindra problemet med radioaktiv luft (radon) utan driftskostnader.… Läs mer