Illustration av SolarVenti i drift

En luftsolfångare är inte bara en luftsolfångare

Det finns goda skäl att vara kritisk när man överväger design och om du får höra att ett system har en ”extremt hög effekt”Det finns goda skäl att vara kritisk när man överväger design och om du får höra att ett system har en ”extremt hög effekt”.

Den tekniska uppbyggnaden av en luftsolfångare ser enkel ut och är vid första anblicken också relativt lätt att kopiera. Likväl finns det överraskande många möjligheter till att göra en felaktig konstruktion.

SolarVenti AB, som etablerad producent, välkomnar nya konkurrenter med respekt, under förutsättning att deras produkter uppfyller de krav som rimligtvis kan ställas och som resulterar i en långvarig och positiv upplevelse för användarna.

Dessvärre ser vi med jämna mellanrum producenter – i Danmark och andra länder – som utvecklar ogenomtänkta lösningar.

Såväl ogenomtänkta lösningar som vilseledande marknadsföring skadar branschen som helhet eftersom bägge delarna minskar kundernas förtroende.

Oavsett vilken luftsolfångare man som kund slutligen fastnar för, finns ett par grundläggande saker som man bör vara uppmärksam på när man jämför produkt-beskrivningar och övrigt försäljningsmaterial.

Reklamens lovord om ”extremt hög temperatur-prestanda” är direkt vilseledande

Den avgörande måttstocken för om en luftsolfångare fungerar effektivt är antalet kubikmeter luft som blåser in vid en given temperaturhöjning.

Påstående om exempelvis – ”250 % högre prestanda än liknande produkter” är en teknisk omöjlighet inom ramen för fysikaliska lagar och ett tydligt exempel på en vilseledande marknadsföring.

Avfuktning, ventilation och värmetillskott från en välfungerande luftsolfångare handlar i grunden om att blåsa in stora mängder luft till huset och dessutom med en temperatur som är rätt anpassad till den inblåsta luftmängden.

Solens värme tas till vara i panelen, på tak eller vägg, och höjer temperaturen på den luft som blåser in i huset till att bli ungefär som rådande rumstemperatur eller, som oftast, ännu högre.

På så vis förses huset automatiskt med gratis avfuktning, ventilation och värme.

Normalt innebär detta en märkbar besparing av husets el- och värmebudget samtidigt som man får ett behagligare inomhusklimat

SolarVenti’ens självkylning

Luftsolfångarens förmåga att kyla sig själv har en avgörande betydelse

Den strömproducerande solcellen i en modern luftsolfångare är numera som standard inbyggd i själva panelen.

Här sitter solcellen diskret och är väl skyddad mot väder och vind samt eventuell mekanisk åverkan från stenar och liknande. Dessutom absorberar även solcellen värme som kommer panelen till godo istället för att gå till spillo utanför.

En skyddad placering av solcellen inuti panelen ställer krav på anläggningens ”självkylning”

Inne i panelen skulle temperaturen annars kunna uppnå ca: 140o Grad Celsius.då fläkten är avstängd och en så hög temperatur klarar inte en solcell.

Därför är en självkylning av luftsolfångaren nödvändig när fläkten är stängd.

Kylning av luftsolfångaren genom att låta en extra fläkt blåsa luft från huset in i panelen, när denna är avstängd, har flera nackdelar och är såldes ingen bra lösning.

Den första och samtidigt största nackdelen är att använd luft som tillförs från huset alltid kommer att leda till avlagringar av organiskt material i panelen.

Detta i sin tur innebär att kunden själv, eller en montör, förr eller senare tvingas att demontera hela panelen för en noggrann invändig rengöring.

Ett stort och tidskrävande arbete oavsett om man behöver göra det 2ggr/år eller ”endast” vart tredje år.

Den andra nackdelen med att låta en separat fläkt sköta kylningen är att man som användare alltid måste höra ljudet av en fläkt som surrar när solen skiner. (Stängs kylfläkten riskerar solcellen att bränna sönder).

En tredje nackdel med separat kylfäkt är att denna, om olyckan är framme, kan stanna av sig själv när man minst önskar. Stannar fläkten vid soligt väder blir solcellen överhettad och går sönder.

 

Kortfattat: Självkylning av en luftsolfångare måste fungera i alla situationer – utan att höras.

Det är aldrig någon bra idé att blåsa in använd luft från huset till solpanelen.

En luftsolfångare skall vara ren invändigt och skall så förbli även efter år i bruk.

Kortfattat: En bra luftsolfångare är konstruerad för att blåsa in stora luftmängder, med anpassad högsta möjliga temperatur, till huset då solen skiner.

Temperaturhöjningen från en luftsolfångare, måste alltid anges tillsammans med uppgift om luftflödet (antalet inlåsta kubikmeter luft/timme) i annat fall är uppgiften helt ointressant som produktdata.