SolarVenti har en betydligt bättre prestanda än liknande produkter

På SolarVenti vill vi gärna veta hur våra produkter presterar i jämförelse med andra luftsolfångare på marknaden. Därför har vi skapat en enkel test med en påse med 390 liter. Se själv hur mycket skillnad det är mellan de två luftsolfångarnas prestanda:

SolarVenti modell SV7 fyller påsen med luft på 17,5 sekunder, som motsvarar en prestanda på ca. 82 m³ per timme. – Den kinesiska modellen använder 46 sek. på att fylla samma typ påse med luft – och utan speciell tryck. Denna modell ger endast ca. 31 m³ per timme.


Delta Centre of Test Excellence

SolarVenti har också gjort några tester på den berömda Delta Centre of Test Excellence, där de har fått i uppdrag att testa marknadens mest sålda luftsolfångare på deras verkliga luftprestanda. Delta Delta Center har bland annat testats:

SolarVenti:

  • SV7 och SV3 från SolarVenti producerad i Danmark

Grön Sol:

  • GS30 / Air Max 75 / SPAH 3, importerad från Kina
    .
  • GS20 / Air Max 50 / Solfresh 30, importerad från Kina

Scan Heat:

  • Scan Heat Model 400

Testresultat för SolarVenti SV7, SPAH 3 (GS30), Sol Fresh 30 (GS20)

 

 

Vad betyder testresultaten för luftsolfangernes ventilationskapacitet? SolarVenti har gjort en översikt över hur många timmar det i genomsnitt tar de olika luftsolfångare att ersätta luften i ett 50 m2 rum:


Se hela testreporten

Testresultater för SolarVenti SV3, Scanheat Model 400

Här kan du se en översikt över hur många timmar det i genomsnitt tar för de testade luftsolfångare att ersätta luften i ett 25 m2 rum:

 
Se hela testreporten

.Mer jämförande test från Fraunhofer Institute med flera