Delta Centre of Excellence Test

Delta Center genomförde oberoende tester av de mest sålda luftsolfångarna på marknaden och jämförde dem med SolarVenti-produkterna. Testresultaten visar att det finns en stor skillnad mellan luftsolfångares prestations kapacitet.

Datum för testrapport: 5 september 2013

Testade modeller:
• SolarVenti SV14
• Scansun Model XL27
• Grammer Twinsolar 1,3

Testresultat:
Den maximala temperatur förhöjningen av luften för alla modeller är mellan 15,3° till 25,8° C. Grammer har den högsta och Scansun den lägsta temperatur-höjningen. SolarVenti-modellen ligger i mitten.

Däremot är SolarVenti den ledande testvinnaren om man tittar på luftväxling. SolarVenti-modellen har en 60-80% högre luftväxling jämfört med båda konkurrenterna.

Datum för testrapport: 2. september 2013

Testade modeller:
• SolarVenti SV7
• Suncore 1m2
• Maxivent 1000

Testresultat:

Första platsen för den totala prestandan watt/ m² går till SolarVenti. Den svenska konkurrenten Maxivent uppnår en bra andra plats.

Om man mäter luftväxling är SolarVenti igen den klara testvinnaren. 

Datum för testrapport: 21. august 2013

Testade modeller:
• SolarVenti SV7
• Sol Fresh 30
• SPAH 3

Testresultat:

De två konkurrerande produkterna, som huvudsakligen säljs i Spanien och Tjeckien, ger faktiskt viss värme, men de producerar mycket mindre luftcirkulation och har en minskad effekt jämfört med SolarVenti SV7-modellen.

Mätt vid maximal luftförändring levererar SPAH 3 endast 50% och Sol Fresh 30 är endast 25% av den luftvolym som SolarVenti kan blåsa in.

Utan tillräcklig luftväxling ökar risken för fuktskador i huset avsevärt.

Datum för testrapport: 31. august 2012

Testade modeller:
• Scanheat Model 400
• SolarVenti SV3

Testresultat:
Den lilla SolarVenti SV3 överraskar i testen. SV3-luftsolfångaren utnyttjar inkommande solstrålning mycket effektivt trots sin lilla storlek.

I jämförelse erbjuder SolarVenti SV3 dubbelt så mycket luft som den större Scanheat Model 400.

Datum för testrapport: 24. november 2011

Testade modeller:
• SolarVenti SV7
• Dansolar DS1
• Scanheat: Scansun XL20/ Selsius SE07

Testresultat:
Mätningen visade att SolarVentis SV7 modell hade ungefär 100% effektivare produktion på luftflödet än de andra två modellerna. Respektive. 41% och 24% högre effektivitet mätt i watt pr. m² (värmeutnyttjande respektive panelens storlek).

DanETV

DanETV (Danish Centre for Verification of Climate and Environmental Technologies) har testat och godkänt en SolarVentis förmåga att avfukta fritidshus, klubbhus, osv. – och därmed skapa ett bättre inomhusklimat.

Datum för testrapport: November 12, 2013

Testade modeller:
• SolarVenti SV14

Testresultat:

Rapporten visar att en SolarVenti faktisk håller sina löften: att få fukt i huset ner till en nivå så att det inte gör skada. Det är viktigt att anläggningen verkligen erbjuder vad tillverkaren lovar.

Både luftflöde och värmevinst måste nå en viss nivå under vintern. Därefter har effekten beräknats under ett helt år på ett typiskt fritidshus på 70 m² uden någon annan värmekälla eller ventilation än en SV14. Och den kan hantera det.

Omvänt måste man dra slutsatsen att ett system som ger betydligt mindre än en SV14 inte klarar jobbet och du riskerar skador på huset. Säkerställ därför korrekt dokumentation som denna DANETV rapport eller liknande innan ett köp av luftsolfångare. Många billiga luftsolfångare uppfyller inte löftena i reklamen.

Se den fullständiga versionen av Testreporten & Verifikationsrapport

EN 12975 – Certifikation

Fraunhofer-Institut für Solare Energisysteme ISE

Institutet har testat SolarVenti enligt europeisk EN 12975-1 standard, som omfattar kvalitets- och säkerhetskrav för solfångar-anläggningar. SolarVenti är för närvarande den enda skandinaviska luftsolfångare som har testats i enlighet med denna EN standard.

Datum för testrapport: 16. maj 2013

Testresultat:

SolarVenti uppfyller EN kraven för solvärmeanläggningar .
SolarVenti är därför EN 12.975-1 certifierad.

Aanmärkning:

SolarVenti AB har deltagit i utvecklingsarbetet av dom nya EN normerna* för solfångare, så även luftsolfångare kom med. Företaget är i en kontinuerlig dialog med instituttet att få specificerat kraven på luftsolfångare.

* Se: QAiST Understanding and using collector test standard EN 12975

Solar Keymark

Solar Keymark är ett frivilligt tredjeparts certifieringsmärke för solenergiprodukter. Märket visar slutanvändare att en produkt uppfyller relevanta europeiska standarder och även uppfyller ytterligare krav.
Solar Keymark används i Europa och bliver alltmer erkänd världen över. Solar Keymark är en CEN / CENELEC europeiskt märkningssystem avsedda uteslutande för:

  • Solfångare (baserat på den europeiska standardserien EN 12975)
  • Fabrikstillverkade solvärmesystem (baserat på den europæisk standard serien EN 12976)

Solar Keymark  utvecklades av Den Europeiska Solar Association (Estif) och CEN (Den Europeiska Standardiseringsorganisation)* i nära samarbete med ledande europeiska testlaboratorier, och med stöd från Europeiska kommissionen. Det är det viktigaste kvalitetsmärket för solvärmeprodukter och används i hela den europeiska marknaden och även utanför.

*) CEN är den organisation som utfärdar det berömda ’CE-märket’ på elektronik