Solfångaren arbetar gratis och utan anslutning till elnätet eftersom den får sin ström via en inbyggd solcell.
När solen skiner värms luften inne solfångaren upp i absorbatorn.
Solcellen alstrar nu också en svag elektrisk ström som startar den inbyggda fläkten som i sin tur blåser in den uppvärmda luften till byggnaden.
Solfångaren suger in luft genom den perforerade baksidan och genom en 2mm tjock filt. Lufthastigheten är samtidigt så låg att den endast kan bära mycket små mängder av damm, pollen etc.
När anläggningen är i drift isolerar den sig själv genom luftströmmens rörelse inne i luftsolfångaren. Stängs anläggningen, kyls solfångaren genom självcirkulation även vid stark sol. Värmen flyttas uppåt inne i panelen och strömmar ut genom filten och den perforerade baksidan. (Öppen konstruktion) Se funktionen hos SolarVenti

Den huvudsakliga uppgiften är att avfukta och ventilera huset så att luften blir frisk och fuktnivån lägre. Detta gör huset bättre att vistas i och luften lättare att värma upp. I många fall innebär installationen av en SolarVenti en märkbar besparing av uppvärmningskostnaden.
När huset kontinuerligt blir ventilerat med torr och varm luft, minskar dessutom på sikt också risken för fukt och mögelskador.
Praktiska erfarenheter efter flera års användning visar att SolarVenti ger en markant sänkning av byggnadens fukthalt.
I de flesta fall blir man tex. helt av med det kondensvatten som den fuktiga luften annars binder på fönster och glasade dörrar.
Sängläder, möbler, dynor etc. kommer inte längre att kännas fuktiga eller lukta instängt eftersom fukten nu hålls borta från huset.
Nu går det också bra att låta kaffe, mjöl, salt etc. förvaras i sommarhuset utan att det klumpar sig eller på annat sätt tar skada av fuktig luft.
Värmetillskottet från SolarVenti sker både direkt och indirekt. Den varma luft som blåser in från solfångaren har en direkt verkan såtillvida att den oftast är betydligt varmare än luften i den ouppvärmda byggnaden.
Den indirekta effekten uppstår tack vara att det är betydligt enklare att värma upp en torr stuga än en fuktig. Ett torrt hus utnyttjar också värmetillskottet som sker från solinstrålning genom fönster betydligt bättre än ett fuktigt.

Mot bakgrund av många års erfarenheter från våra danska kunder är solcellen den mest kritiska komponenten i systemet.
Våra tidiga versioner av luftsolfångare där solcellen var monterad separat utanför panelen, utsatt för väder och vind, klarar som regel mellan 10-20 års användning.
Solcellen i dagens SolarVenti sitter skyddad inne i panelen och beräknas därför uppnå en ännu längre hållbarhet.
Luftfläkten som används är något av det bästa och mest strömsnåla man kan få tag i – en Sunon med dubbla kullager. Den teoretiska livslängden för denna komponent beräknas till 30.000 timmar vilket motsvarar ca 25 års användning.

SV3 kartongen har måtten: 1 x 67 x 19 cm.
SV7 kartongen har måtten: 120 x 80 x 19 cm.
SV14 kartongen har måtten: 224 x 77 x 15 cm.
SV30 kartongen har måtten: 302 x 105 x 12,5 cm.
Tagkit kartongen har måtten: 71 x 41 x 21 cm.
SV30 solcellekartongen har måtten: 97 x 36 x 15 cm.

Det blir enklare att få plats med anläggningen på både väggen eller taket samtidigt som det hela ser bättre ut.
Solcellen och dess anslutningsledningar sitter därmed också skyddade för väder och vind samt eventuella fotbollar eller annan yttre påverkan.
När solfångaren stängs av en varm sommardag kommer temperaturen som högst att uppgå till ca 80 grader. Enligt forskare vid DTU (Danmarks Tekniska Universitet) innebär detta att solcellen regenereras och att dess livslängd därmed ökar i förhållande till en solcell placerad utanför panelen.

Jag alla som är lite händiga klara av att montera en SolarVenti. SV14 som är den största av de små panelerna väger 19 kg och är således rent viktmässigt hanterbar för de flesta.
För SV30 som är den största och tyngsta modellen (28 kg) är det en fördel att vara två vid väggmontage och i princip nödvändigt att man är två vid takmontage.

Detta gäller inte källarmodeller som ska installeras av en auktoriserad återförsäljare

Har Du vägarna förbi Randers i Danmark finns naturligtvis alltid möjligheten att se solfångare vid fabriken hos SolarVenti A/S.
Enklast är nog annars att ta kontakt med någon av de återförsäljare som finns runt om i Sverige. Se lista her.

När solfångaren arbetar för fullt är ljudnivån ca: 40db.( plus/minus 2db – beroende på solintensitet).
Detta motsvara ungefär ljudnivån hos en ”tyst köksfläkt” och brukar inte vålla något problem. Ljudnivån kan dessutom sänkas genom att man minskar fläkthastigheten med hjälp av en Regulator. Om fläkthastigheten sänks minskar ljudnivån och luftströmmen och i gengäld fås en något högre temperatur på den inblåsta luften.

Rent teoretiskt är väggmontering det bästa eftersom solen står lågt under vintern.(Endast ca 12° över horisonten då det är som mörkast).
När solfångaren monteras på tak skall den resas i 60grader för att kunna fånga vintersolen. Samtidigt innebär lutningen att det inte samlas smuts eller snö på den transparanta fronten.
Lutningen är också viktig för att systemets kan ventilera ut överskottsvärmen under de varma dagar soliga dagar som solfångaren eventuellt är avstängd.

Enligt vår egen bedömning borde en SolarVenti anläggning logiskt sett ha en positiv effekt mot allergier och allergisk astma. Dels för att anläggningen avfuktar bostaden vilket skapar svåra betingelser för att de skall uppstå mögel och mögelsporer. Dels även för att den luft som blåser in i byggnaden normalt sett är mycket ren.
Ett argument att SolarVenti skulle öka risken för tex. pollenallergi, eftersom den blåser in luft utifrån, håller inte riktigt.
Eftersom luftintaget sker genom mängder av små hål från hela den perforerade baksidan blir lufthastigheten väldigt låg. Dessutom sugs luften genom en 2mm kraftig specialfilt.
Den samlade bedömningen från våra kunder är att de flesta upplever en klar förbättring av sina allergiproblem och vissa anser tom. att problemen helt försvunnit. Hur mycket som SolarVenti kan hjälpa i det enskilda fallet beror naturligtvis på hur svår allergi man lider av.

Riktad mot söder och så lite skugga som möjligt från träd och byggnader.
I rakt söderläge fås det optimala solinfallet under vintern.

I södra Sverige skall det till speciella förhållanden för att en rätt dimensionerad anläggning ej skall klara av att hålla huset frostfritt. Någon 100% garanti kan dock ej lämnas. Periodvis kan det i andra delar av landet blir mycket kallt och då är naturligtvis förhållandet ett annat.
Det finns naturligtvis också stora skillnader i hur husen är isolerade och hur väl den inblåsta luften kan spridas till olika rum och utrymme.
Det är i sammanhanget också viktigt att anläggningen haft tillräckligt med tid (soltimmar) efter installationen för att driva bort fukt från inventarier och byggnadsmaterial
Har byggnaden väl blivit avfuktad ökar möjligheten till att byggnaden också kan hållas frostfri.

Solfångaren levereras som ett komplett gör-det-själv paket i en kraftig pappkartong. Fästdetaljerna, ventildon, flexslang etc. finns i en inläggslåda som är packad i samma kartong som själva solfångaren.

Generellt gäller att kortare rördragning ger bättre värmeutnyttjande.
Ifall rördragningen skall vara längre än genomföringen genom väggen bör det användas glatt/slätt rör (s.k. Spirorör) för att minska luftmotståndet.
Med SV2 och SV3 bör rörlängden ej överstiga 1-2 meter.
För SV7 och 14 är motsvarande värde 1 – 4 meter och för SV30 rekommenderas en maximal rörlängd av ca 5 meter.
Finns behov av ännu längre rördragning bör en extra fläkt installeras.

Ja. Alla solfångare levereras som standard med väggfästeför väggmontage.
Det är enkelt att i efterhand beställa ett takset ifall solfångaren hellre bör monteras på tak.

Nej, luften filtreras genom filten. Filten tätnar ej eftersom luften sugs in i absorbatorn genom hela den perforerade baksidan.
Vid särskilda behov kan luften filtreras ytterligare genom ett specialfilter.

Nej, SolarVenti är underhållsfri genom att regn och snö tvättar bort damm, pollen och andra orenheter som kan komma från luften.

Luftens söker sig dit det är enklast att komma ut. Tex. till en frånluftsventil i badrummet, köket eller dit det finns andra ventiler och otätheter i huset.
Om möjligt bör man låta luften från SolarVenti blåsa in i det ”viktigaste” rummet och öppna dörrarna till de övriga rummet. Tänk på att en braskamin eller öppen spis även med stängt spjäll fungerar som en frånluftsventil. Undvik därför att blåsa in luften i direkt närhet av den öppna spisen eller braskaminen.
( Se eventuellt också under frågeställningen ” Vad händer då anläggningen blåser in varmluft i huset?)

En möjlighet är att montera en överdimensionerad solfångare (SV30 på 3m²) i ena änden av huset och se till att det finns bra utluftningsmöjligheter i den andra. Luften söker sig då med tiden själv ut.
Ett annat alternativ är att montera 2 mindre modeller, en i vardera ända på huset.

Det går bra på alla modeller eftersom det alltid levereras med brytare. Med hjälp av en regulator (tillval för SV7 och SV14) kan man dessutom styra fläkthastigheten och den inblåsta luftens temperatur.
Speciellt vid större installationer och ifall inblåsningsventilen är placerad nära en plats där personer vistas, kan det vara praktisk att kunna reglera luftflödet och temperaturen.
Luftflödet från de små panelerna, SV2 och SV3, regleras enbart med brytaren samt med tallriksventilen på inluftsdonet.
SV30 levereras som standard med såväl regulator som en rumstermostat och stänger av anläggningen automatiskt vid uppnådd inställd temperatur.

Ja, det är enkelt att bygga ut systemet så att solfångaren blåser in ”kalluft”.
En extra fläkt placeras på huset norrsida (skuggsida) och kopplas via en rumstermostat som ansluts till SolarVenti’n. Termostaten växlar sedan automatiskt driften mellan ”varmluftsfläkten” i solfångaren och ”kalluftsfläkten” på norrsidan. Läss mer

Ramprofilen och bakstycket är av korrosionssäker, saltbeständig aluminium vilket håller ner vikten och gör panelen lätt att lyfta och montera. Konstruktionen gör samtidigt att solfångaren motstår rostangrepp även i en aggressiv miljö.
”Glasfronten” består ej av glas utan av UV beständig Lexan (kanalplast av polykarbonat) som dels har en isolerande effekt men också fördelen av att ej splittras ifall panelen tappas under tex. transport eller montage.
Lexan plattan är mycket slagfast och skall normalt klara även en direktträff av en fotboll. Skulle skadan trots allt vara framme är den lätt att byta ut.
Till skillnad mot vanligt glas bidrar Lexan till solfångarens låga vikt och ger också en bättre värmeisolering.
Alla skruvar och nitar är antingen av rostfritt stål eller av saltbeständig aluminium.

Endast då solen skiner värms luften upp och kan avge sin avfuktande och uppvärmande effekt – i annat fall skulle man enbart blåsa in den aktuella uteluftstemperaturen direkt in i huset.
Vanligtvis följs frost och sol åt. Under riktigt kalla dagar skiner ofta solen.
Under en frostklar dag ligger nästan all fukt tätt vid marken och luften något däröver är mycket torr och bra för att blåsa in i huset.

Med regulatorn kan fläkthastigheten styras steglöst. Vid låg fläkthastighet blir luften varmare samtidigt som ljudnivån sjunker. Regulatorn har även en avstängningsfunktion när den ställs i nolläge.
Med en brytare kan man endast starta eller stänga av anläggningen.

Om tex. en SV14 monteras lodrät på en husfasad vänd med fläkten neråt och takutsprånget skuggar den översta tredjedelen av panelen är det OK.
Solcellen är förskjuten till den sida som hamnar vid fläkten och därför utsätts solcellen i detta fall inte av någon skugga. Beroende på att en del av själva panelen däremot får skugga kommer värmetillskottet dock att bli något lägre än om hela panelen varit skuggfri.
Under vintern, när solen står lägre, brukar skugga från takutsprång ock liknande inte utgöra något problem. ( Däremot får man se upp med träd och buskar framför solfångaren).
För en SV7, som har solcellen placerad längs hela längden kan ett utskjutande takutsprång vålla problem. Är endast en del av själva solcellen utsatt från skarp skugga avtar i princip hela effekten. Under förutsättning att inget annat finns som kan skugga panelen kan det därför vara en fördel ifall solfångaren placeras lägre.

SolarVenti´s avfuktning av huset är en process över tiden. Under molniga perioder sker det inte någonting alls. När solen tittar fram igen kommer den begränsade mängd fukt som uppstått under molnperioden (och som knappt är märkbara) att drivas ut inom mycket kort tid.

Luftsolfångaren kan monteras lodrät som en dörr, eller vågrät i ”breddformat”.
Placeringen beror enbart på vad man som användare tycker ser bra ut och vad som är praktiskt med hänsyn taget till byggnaden i övrigt.

Det är ganska enkelt att montera en SolarVenti och de flesta ”hemma snickare” klarar uppgiften utan problem.
Mot vägg är det extra enkelt. SV3 tar ca: 1 timma att montera, SV7 2 timmar och en SV14 tar ca: 3 timmar.
Att montera på taket är något svårare. Som tumregel kan man räkna med ungefär dubbla tiden.

Nej, när solfångaren och röret genom väggen är korrekt monterat drar det inte in luft genom ventilöppningen då fläkten står still på natten.

Ja, men det är onödigt att koppla regulator och brytare till samma anläggning eftersom regulatorn även fungerar som en brytare när den står i 0-läge. Termostat används endast till SV30.

Man skapar ett svagt övertryck som hela tiden skjuter undan den gamla instängda luften. Luften söker sig ut där det finns otätheter, tex. vid dörrar, fönster, vindsgolv osv. Ofta finns det dessutom vanliga utluftsventiler i något eller några av rummen. Genom att öka resp. minska öppningarna i utluftningsventilerna kan man styra luftflödet så att alla rum blir ventilerade.
För att kontrollera anläggningens effekt på hela huset kan man med fördel börja med att stänga till samtliga frånluftsventiler bortsett ifrån den som ligger längst ifrån SolarVenti´s inluftsdon.
Om man efter en tids drift märker att något av rummen har ”sämre” luft så öppnas ventilen i detta rum något för att leda en del luft hit.

När SolarVenti är monterad kommer det med jämna mellanrum att finnas synlig dagg/imma på insidan av fronten. Detta är ett normalt fenomen som inte påverkar funktionen eller skadar anläggningen.
Tillkomsten av dagg beror på temperaturskillnaden mellan den varma luften inne i solfångaren och den kalla, eller i vart fall kallare, luften utanför panelen.
Vid ett ”möte” mellan dessa två temperaturytterligheter uppstår imma vid daggpunkten – som i vissa fall uppstår på Lexanskivans insida.
Störst förekomst av dagg/imma kommer därför att uppstå vid de tillfälle när solfångaren precis startar efter en kortare eller längre tids uppehåll på grund av vädret. Vid dessa tillfälle är kontrasten mellan den varma luften i solfångaren och den kalla utanför som störst.
För att snabbare bli av med imman kan SolarVenti stängas av en eller ett par timmar vid soligt väder.

Fläkten kräver en viss lägsta spänning för att orka starta. När den väl kommit igång går det lättare. Vid låg solinstrålning tex. ifall solen delvis täcks av moln eller ifall infallsvinkeln är snäv kan man ibland höra ett svagt ”brummande” från fläkten som försöker att starta. Det är svårt att ange exakt hur ”stark” sol som krävs för att fläkten skall starta. Ett enstaka kraftig moln som täcker solen har betydligt större verkan än att ett jämt slöjlager skymmer solen. Den indirekta strålningen går igenom slöjlagret och räcker således för att starta fläkten.
Prova vid något tillfälle på att testa kraften i hos den snurrande fläkten.
Trots den lilla storleken kan det vara nog så obehagligt att sätta fingret i det roterande fläktbladet.

Det bra inomhusklimatet kommer utifrån – underförstått att all ren och frisk luft endast kan hämtas utifrån. Samtidigt går det naturligtvis att hämta in all möjlig typ av förorenad luft utifrån.
Därmed är det också möjligt att hämta in grannens rökluft precis som man kan göra vid vanlig vädring när fönster och dörrar öppnas ifall vinden ligger fel.
För att undvika att fel luft kommer in i huset är det viktigt att placering av SolarVenti hamnar rätt. Precis jämte komposthögen är inte heller den optimala placeringen ifall man önskar väldoft i hemmet.
Generellt sett finns den torraste och renaste luften ganska högt upp på väggen och därför kan det vara olämpligt att placera solfångaren helt nära marken.

Det är riktigt att SolarVenti i sig själv inte avfuktar. Att systemet trots allt har denna egenskap beror på att SolarVenti förser byggnaden med torr och varm luft vid de tidpunkter som luften utanför är som torrast och renast. Alltså vid klart väder.
De allra bästa betingelserna infaller faktiskt en kall och klar vinterdag med lite snö på marken. Just då är utomhusluften som torrast och snön på marken reflekterar solljuset så att det blir extra fart på fläkten.

Spontant skulle säkert de flesta påstå att luften bör blåsas in nedtill vid golvet. Vilket förefaller logiskt eftersom varm luft stiger.
Det har dock visat sig att det inte spelar någon som helst roll var inluftsventilen placeras. Eftersom luften blåser in mekaniskt är det endast antalet kubikmeter inblåst luft som betyder något för ett bra resultat.