På SolarVenti använder vi bara de bästa materialen till våra produkter.

Därför ger vi 5-års fabriksgaranti på alla våra luftsolfångare!


Produktgarantin omfattar:

  • SolarVenti Standard och SolarVenti Källarmodeller – nämligen solcell, fläkt, strömbrytare, bakpanelen, ram, täckskikt, absorberfilt, vägg- och takmonteringssats.
    .
  • På regulator, kontroll, reservdelar och andra tillbehör 2 års produktgaranti.
    .
  • 5 års produktgaranti trädde i kraft d.1.april 2013. På produkter köpta före detta datum, är garantitiden på 2 år.
    .

Produktgarantin gäller:

Fel eller brister på tidpunkten för leverans

Finns det fel eller brister i produkten vid leverans – f.x. tillverknings- eller materialfel – kan du endera få produkten reparerad, byta ut den eller få ett prisavdrag.

Du bör alltid kontrollera för fel eller brister ved levererans. Vid fel eller brister måste SolarVenti eller återförsäljaren du köpte produkten genom informeras omedelbart.

Inom garantiperioden

Om produkten mot förväntan går sönder inom garantiperioden, bör produkten, enligt överenskommelse, skickas till en SolarVenti återförsäljare för reparation. Kostnad för reservdelar och reparationer utförs utan kostnad för kunden. SolarVenti återförsäljare kan dock efter närmare avtal välja att komma ut till kunden för reparation.

Kom ihåg att behålla fakturan då den fungerar som garantibevis. Skicka alltid en kopia av faktura tillsammans med begäran om garant reparation.

Garantin täcker inte:

Garantin täcker inte fel som orsakats av felaktig användning, brist på underhåll, modifieringar som gjorts på produkten, allvarligt  missbruk från köparens / användarens sida , vandalism, stormskador eller andra externa orsaker.

Om en produkt skickas in för reparation utan att uppfylla villkoren för garantin, betalas alla kostnader av kunden.