SolarVenti AB

SolarVenti AB arbetar dagligen i nära samarbete med bl.a. montörer, återförsäljare och underleverantörer i 24 länder.
Samtidigt bedriver vi en liten men effektiv produktions- och försäljningsverksamhet i Thorsö i Danmark med endast 16-17 heltids-anställda medarbetare.

Företaget har sålt, utvecklat, projekterat och monterat solvärmeprodukter sedan 1981. Under 2001 påbörjade vi en systematisk utveckling och utprovning av SolarVenti.

Vi ville själva producera och sälja den idé vi hade till en effektiv luftsolfångare som uteslutande skulle drivas av solen, detta utan anslutning till elnätet.

Med utvecklingen av den ”nya SolarVenti´n” hade vi, bland flera andra fördelar också lyckats placera solcellen skyddat i själva panelen. Denna teknik har vi numera patenterat inte bara i Europa utan också i länder som Kina, Japan och Australien.

Under 2006 gjorde företaget ett namnbyte från ”Aidt Miljö” till dagens ”SolarVenti”.

Detta är en markering till att vi numera nästan uteslutande koncentrerar oss på försäljning, montering och vidareutveckling av vårt patenterade SolarVenti luftsol-fångarsystem.SolarVenti exporteras idag till nöjda kunder i 30 länder runt om i världen.

Det blev först och främst hos kunder med sommarstugor och fritidshus som SolarVenti fick sitt fäste. Bland denna målgrupp finns ett extra stort behov av Solar Venti för att hålla inredning och byggnad fuktfri under lågsäsång. Dessutom önskar man komma till ett torrt och friskt inomhusklimat när säsongen väl startar. Detta behov täcks av SolarVenti och en extra bonus är att systemet också ger huset ett gratis värmetillskott.

.

.

Fortfarande återfinns merparten av våra kunder bland sommarstuge- och fritidshusägare. Nya kundgrupper tillkommer dock hela tiden. Ägare av garage, året-runt bostäder, museebyggnader, lagerbyggnader, husvagnar, båtar etc. börjar nu att inse fördelarna.

Överallt där det finns behov av en torr, frisk och uppvärmd miljö har SolarVenti en viktig funktion att fylla.

Vårt övergripande mål i verksamheten är att fortsätta det goda sammarbete vi etablerat med våra partners runt om i världen. Vi värnar om att bibehålla och vidarutveckla en bra produkt för att ytterligare stärka vårt fina varumärke.

SolarVenti AB

Thorsö, Danmark