Radon ett större problem än antaget

SolarVenti källarlösningar kan lindra problemet med radioaktiv luft (radon) utan driftskostnader. Se här.


I Sverige finns knappt två miljoner bostäder i småhus. Förhöjda radonhalter har konstaterats i 35 procent av den relativt lilla andel om cirka 280.000 bostäder i småhus som hittills mätts.

De genomförda mätningarna är antagligen inte helt representativa för alla landets småhus, troligen har fler mätningar gjorts där man misstänker att halterna är höga.

Links:

Radon och strålning

Ny strålskyddslag

Radon i småhus