SolarVenti AB har 27 års erfarenhet av utveckling, produktion samt service och underhåll av luftsolfångare

Idag är vi marknadsledande. Över 70.000 SolarVentianläggningar finns nu i drift hos nöjda kunder runt om i världen. SolarVenti’s luftsolfångare använder idag alla de patenterade egenskaper som vi konstruktionsmässigt har utvecklat. Denna konstruktion ger SolarVenti en mängd fördelar beträffande prestanda och driftsäkerhet. Detta dessutom underhållsfritt och helt utan driftskostnad.


Om patentet och konstruktionen

SolarVenti patentets huvudprincip är – förenklat uttryckt – särskilt insugningen av frisk luft i panelen genom hundratals små hål på panelens baksida. Luftintaget från hela baksidan tjänar som en isolerande kudde och ger en optimal inre luftcirkulation. Luftintagskonstruktionen tjänar sin funktion både under drift och när anläggningen är avstängd och temperaturen skall hållas nere genom självavkylning.

bagpl_m_huller_web

Det stora filter som finns utsträckt över hela insidan av den perforerade baksidan innebär att alla SolarVenti alltid hålls automatiskt rena utan underhåll. Detta även på lång sikt.


100% ljudlös självavkylning

Kylning/självavkylning via panelen med extra ventilator, som konkurrenter använder, gör att användaren inte kan undgå fläktljudet. En varm solig sommardag måste fläkten alltid gå för att inte panelen skall ta skada.

(SolarVenti kan man stänga av när som helst utan risk eftersom kylningen sker med hjälp av naturlagar och ej kräver fläkt).

Samtidig som avkylningsfläkten arbetar förbrukar den ström från solcellen. Denna ström kommer till betydligt bättre användning med SolarVenti’s koncept. Här kan strömmen användas till att driva en separat kalluftsfläkt som monteras på husets skuggsida (norr). Riktigt varma soliga dagar kan SolarVenti stängas av och då utnyttjas istället solcellen för blåsa in kall luft till huset.


Liten panel – med stor effekt

Placeringen av solcellen inuti panelen innebär att SolarVentipanelerna får extra prestanda i förhållande till den synliga ytan av solfångaren. Detta faktum förstärks ytterligare genom den inre luftgenomströmningen samt användande av den solcellsoptimerade styrningen från SolarVenti’s SV-Regulatorbox.

Helt enkelt: Mindre Luftsolfångare med en större effekt.


Tunnast möjliga paneltjocklek

Insugningen av luft genom de många hålen från hela panelens baksida skapar en isolerande ”kudde” som eliminerar behovet av platskrävande isoleringsmaterial.

paneler
På modellerna SV3, SV7 samt SV14 och SV20 har man härigenom lyckats få ner paneltjockleken till minimala 5,5 cm.

Om mätningar och prestanda

Mätningar och prestandadata för luftsolfångare kan vara missledande. Se mer under: Fakta om luftsolfångare

100% driftsäker självavkylning

Vissa andra fabrikat använder en extra separat fläkt som vid behov skall kyla panelen med luft inifrån huset. Om denna fläkt stannar – vilket kan inträffa – finns stor risk för överhettning och skador på solcell och övrig utrustning.

Spontant kan det verka lockande att låta en extra fläkt suga ut luft från huset för att kyla ner panelen under fina sommardagar. Utöver risken med att fläkten kan stanna, är det dock aldrig någon bra idé att leda in använd inomhusluft till en luftsolfångare. Förr eller senare resulterar detta i att föroreningar lagras inne i panelen.

Med tiden krävs en rengöring av panelens insida. Ett ganska mödosamt manuellt arbete som innebär att hela panelen måste nedmonteras och demonteras för att kunna rengöras. Med SolarVenti slipper man denna olägenhet.

Underhållsfritt filter

Filtret i en SolarVenti är rejält tilltaget och täcker hela ytan av det perforerade bakstycket. Det är underhållsfritt och täpps under normala betingelser aldrig igen. Detta innebär att användaren slipper problem med bristande kylning av solcell och fläkt inuti panelen samt att verkningsgraden från solfångaren förblir oförändrat hög.

filter_aluplade

Ett underdimensionerat filter skulle lätt kunna täppas igen och förhindra funktionen.

Självrengörande :

När du stänger av fläkten på en solig dag blir den svarta absorberande filten mer än 80o grader Celcius varm och kommer därför att orsaka en självrengörande process som torkar och dödar alla bakterier etc. som kan vara i filten.

Den senaste och mest avancerade SV kontrollpanelen är SControl


Maximalt utnyttjad värme från vägg och tak

Tack vare att luften som SolarVenti suger in, är fördelad över alla de små hålen på baksidan och dras genom ett rejält dimensionerat filter, blir luftrörelsen in till panelen väldigt låg. Ingen dammsugareffekt precis. Därför kan endast en mycket liten kvantitet damm följa med in i panelen.

Den lugna luftströmmen genom alla insugningshål på baksidan har dessutom den goda sidoeffekten att värmen från underliggande vägg- och takyta dras med och bidrar till att öka värmetillförseln från panelen.


SV Regulatorbox optimerad för solcell

Användandet av SolarVenti’s egenutvecklade SV Regulatorbox höjer solcellens driftseffekt med ca: 15-20%

Regulatorboxens styrenhet, som är helt utvecklad för solcellsdrift, ser till att arbetsspänningen inne i solcellen är optimal i förhållande till rådande sol-intensitet. Denna elektroniska reglering av sättet solcellen arbetar på, ger en markant ökning av den inbyggda fläktens driftstimmar och ger därmed också en ökning av solfångarens totala prestanda.

Den senaste och mest avancerade SV kontrollpanelen är SControl


Hållbarhet, återförsäljarnät och service

SolarVenti har erfarenhet från drygt 70.000 anläggningar i drift ute hos kunder runt om i världen. Från Grönland och Lappland längst norrut till Sydeuropa och Australien på de varmare breddgraderna med extrema solförhållande.
Vi vet därför att anläggningarna håller – och att dom dessutom håller mycket länge.

De flesta av de allra första panelerna vi tillverkade och installerade i mitten av 80-talet, fungerar fortfarande helt klanderfritt. Vårt välutbyggda återförsäljarnät säkerställer att SolarVenti’s kunder alltid har tillgång till kvalificerad teknisk hjälp och service.

SolarVenti har också blivit testad av DELTA Centre of Test Excellence, en av fyra undergrupper under DANETV (Danish Centre for Verification of Climate and Environmental Technologies). Här jämförs SolarVenti SV7 med två liknande modeller från konkurrerande företag. Ladda ned rapporten