Täta bostäder och fukt

I allmänhet är dagens välisolerade och mycket täta hus bra för att hålla värmekostnaderna nere. Däremot är de inte alltid så bra för inomhusklimatet.

Problemet heter luftväxling. Med diffusionsspärr i väggar och tak och med täta fönster och dörrar har man effektivt bromsat den gamla tidens naturliga ventilation som skedde genom små och många otätheter i våra bostäder. Fukt på insidan av termofönstren är ett vanligt tecken på att inomhusklimatet inte är bra.

Ventilationen räcker inte till

I de flesta nya hus försöker man skapa ett bra inomhusklimat med hjälp av ventilationskanaler och friskluftsventiler. Ventilationen och luftväxlingen är dock i många fall inte dimensionerad och utformad så att den verkligen täcker behoven för den dagliga vistelsen i den täta bostaden.

Är problemet allvarligt, kan det visa sig i form av hälsofarlig mögelsvamp på väggar och i konstruktionen.

Klumpar i sockret och ”sommarstugelukt”

Speciellt i byggnader som inte används hela året ökar fuktproblemen beroende på att temperaturen inomhus är särskilt låg under lågsäsong.

Den relativt låga temperaturen i kombination med stängda och låsta dörrar och fönster gör sommar och fritidshuset extra utsatt för fukt och dåligt inomhusklimat. Typiska tecken är upplevelsen av rå och unken lukt, samt klumpar i sockerskålen när stugan tas i bruk under helger och vid semesterperioder.

Sukkerskål med klumper

SolarVenti utan driftskostnader

SolarVenti’s drygt 70.000 kunder uppskattar att SolarVenti löser problemet med avfuktning och inomhusklimat utan driftskostnader. Detta även under dagar och i perioder då solen sällan visar sig. När anläggningen väl har varit i drift en tid, har den generella fuktnivån i byggnadsmaterial och inventarier sänkts och därmed har också livsbetingelserna för mögel och mögelsvamp undanröjts.

Fler och fler kunder konstaterar att luftsolfångaren också kan användas till avfuktning och att skapa ett bättre inomhusklimat i åretruntbostäder. Detta gäller även för källare, husvagnar, båtar, containrar, muséer mm.