.
Gratis ventilation med varm, torr luft året runt med SolarVenti-luftsolfångaren som gör fritidshuset skönt att vistas i – och komma till när säsongen börjar. Utan driftskostnader och utan miljöomkostnader.

SolarVenti-luftsolfångarens patenterade konstruktion kan lösa stora eller små inomhusklimatproblem i fritidshuset och sparar samtidigt in på värmekostnader.

SolarVenti-luftsolfångaren är helt soldriven – den kör utan att belasta användarens plånbok och avlastar samtidigt planetens  C02 -stress.

Året runt, utan underhåll och varje gång solen skiner lite, skickar luftsolfångaren kostnadsfri, varm och torr luft in i byggnaden. Luftsolfångaren trycker ut unken och fuktig luft. En SV30 luftsolfångare blåser in 100-150 m³ luft/h när solen skiner.

Luften har en temperaturökning på upp till 40o C jämfört med utomhusluften.

Ventilationsflöden

  1. När solen skiner lite på luftsolfångarpanelen som är monterad på fritidshusets tak eller vägg på solsidan, blir luften snabbt mycket varm inne i panelen.
    .
  2. Samtidigt börjar panelens soldrivna ventilator att blåsa denna varma och torra ventilationsluft in i fritidshuset.
    .
  3. Luften som blåses in i huset knuffar den befintliga, fuktigare luften i huset ut genom otätheter eller öppna luftventiler. Det är luftventilernas och otätheternas placering som avgör hur ventilationsluften flyttar sig genom huset.

Var uppmärksam på att stänga t.ex. skorstensutgångar, om utloppet sitter nära SolarVentis inblåsningsmunstycke. När luftsolfångaren ska ha effekt på flera rum med dörr emellan, ska dörrarna mellan rummen stå öppna eller så ska det monteras vanliga friskluftsventiler av standardtyp mellan rummen.