Frisk luft med gratis värme med soldriven garageanläggning med ny styrteknik

Ett vått garage är ett gift för bilen

Varje gång du kör in din bil med regn och snö på förångas flera liter vatten ut i luften –och detta vatten sätter sig i väggar och golv. Fuktnivån stiger dag för dag och snart breder mögel ut sig. Metall rostar, osv.

Hur komma undan detta med en SolarVenti?

När solen skiner värms luften i luftsolfångaren med upp till 15 –20 oC över utetemperaturen. Denna luft kan torka ga-raget och dess innehåll –också när bilen inte finns hemma. Detta vet man från fritidshus, källare mm. Och det fungerar när anläggningen är rätt dimensionerad.

Men hur skall man torka bilen när solen inte skiner?

De torra väggarna kan ta upp en del extra fukt, men inte all-tid tillräckligt. Här kommer SolarVentis speciella styrning –SControl –in i bilden. Den är ganska enkel och i stånd att nyttja överskottsvärmen från bilens motor. Styrningen registrerar att fuktnivån i garaget stiger markant när en våt bil med varm motor körs in. Typiskt kan värmen från motorn i sig själv förånga omkring 4 liter vatten (ej elbilar)

Både för stora och små garage

I princip finns det ingen övre gräns för storleken av ett ga-rage eller en hall som man vill hålla torr. SolarVenti har en lång rad modeller och storlekar som kan anpassas till beho-vet. I dessa fall bör man konsultera närmsta återförsäljare för att få goda råd och erbjudanden på anläggning och montage. Mindre anläggningar kan man montera själv. De olika modellerna och storlekarna kan man se på vår hemsida www.solarventi.dk/ventilation-garage/

Ventilera ditt garage optimalt!

Nu kan du tryggt överlåta det till oss. Med SolarVenti och SControl sker det automatiskt vid rätta tidpunkter och med gratis värmetillskott. SControl ansluts till elnätet via en strömförsörjning eller ett batteri. Den årliga strömförbrukningen ligger på ca: 50 kr. Det säkerställer att anlägg-ningen arbetar oavsett tidpunkt och sol.

SControl Regulator

Utvald av de största garagefabrikerna

Solarventis luftsolfångare för garageventilation är vald av de största garagetillverkarna i både Tyskland:
Zapf och Norge:  Igland. Man vill vara säkra på att dessa system fungerar optimalt och har konkurrenskraftiga priser. Naturligtvis är vi stolta över det. Nu är det dags för er alla svenska garageägare att också dra nytta av våra specialdesignade ventilationssystem för garage.

Här hitta du vår garage brochur

Se pris, modul och garagestorlek i garage brochur. Återförsäljare och installatörer finns här.

Här hitta du Igland garage brochur

Klicka på bilden för att öppna brochuren.
Återförsäljare och installatörer finns här.