SolarVenti luftsolfångare passar bra till att kyla husets rum när solen och utomhus-temperaturen blir för varm

SolarVenti luftsolfångare SV7 / SV14 / SV20 och SV30 kan enkelt byggas ut för detta ändamål med hjälp av en extra fläkt som monteras på husets norra sida – skuggsidan. Den extra fläkten kopplas till SolarVenti termostaten inne i huset.

När temperaturen inomhus överstiger det inställda värdet på termostaten stängs SolarVenti av och istället startar fläkten på husets norrsida. Eftersom det nu är luft från skuggsidan som blåser in, sänks inomhustemperaturen.

Med denna enkla utbyggnad av anläggningen kan man växelvis blåsa in antingen varm eller kall luft alltefter behov.

Den extra fläkten på husets skuggsida drivs av solcellen, som är monterad i SolarVenti panelen. Detta innebär att även denna fläkt är gratis i drift samt underhållsfri.

Se: Kylning / Frånluftspaket